Kerkdienst in De Sprankel
(Palmzondag)

Datum: 02-04-2023  Tijd: 10:00
Predikant: ds. H. Makkinga (Doetinchem)

Zondagse eredienst, 6e zondag 40dagen tijd, Palmzondag.

U wordt van harte uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn.
Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Moldavië en voor onze kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Afbeelding uit Historianet.