Kerkdienst in de Dorpskerk
(Goede Vrijdag)

Datum: 07-04-2023  Tijd: 19:30
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Dienst in de Dorpskerk m.m.v. de Cantorij, het is Goede vrijdag.

Wij denken aan het lijden en sterven aan het kruis van Jezus.
In deze dienst lopen wij langs de kruisweg staties die zijn gemaakt door gemeenteleden in allerlei kunstvormen.
U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

(Afbeelding van Gast in Beth-El)