Kerkdienst in de Dorpskerk
(Stille Zaterdag)

Datum: 08-04-2023  Tijd: 21:00
Predikant: ds. A.J. de Hoop

Dienst in de Dorpskerk, het is Stille Zaterdag.

Wij worden stil in deze dienst en verlaten de dienst in stilte.
Ook voor deze dienst bent u van harte uitgenodigd.