Kerkdienst in de Dorpskerk

Datum: 11-12-2022  Tijd: 10:00 uur
Predikant: ds. A.J. de Hoop

3e Advent, Dienst van Schrift en Tafel

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar in gesprek te gaan.